0001
0001 ostrý piesok betonarsky 0 4mm 180x160 okrasný kameň 000 299

 ostrý piesok betonársky
0-4 mm

0003
0003 štrk betonarsky 0 8mm 180x160 okrasný kameň 000 299

 štrk betonársky
0-8mm

0004
0004 riečny valuň dunajský 4 8mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

riečny valuň dunajský
4-8 mm

0005
0005 riečny valuň dunajský 8 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299

 riečny valuň dunajský
8-16 mm

0006
0006 štrk važsky 4 8mm 180x160 okrasný kameň 000 299

štrk važsky
4-8 mm

0007
0007 štrk važsky 8 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299

štrk važsky
8-16 mm

0008
0008 štrk važsky 16 22mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

štrk važsky
16-22 mm

0009
0009 betonársky štrk 0 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

betonársky štrk
0-16 mm

0011
0011 betonársky štrk 0 22mm 180x160 okrasný kameň 000 299

betonársky štrk
0-22 mm

0014
0014 riečny valuň netriedeny 0 63bx 180x160 okrasný kameň 000 299 

riečny valuň netriedeny
0-63 bx

0040
0040 sivo biela šparovačka drva 0 2mm 180x160 okrasný kameň 000 299

 sivo biela šparovačka drva
0-2 mm

0041
0041 drva čierna šparovačka 0 22mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva čierna šparovačka
0-22 mm

0042
0042 hneda šparovačka 0 2mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

hneda šparovačka
0-2 mm

0043
0043 šparovačka 0 2 mm zelena 180x160 okrasný kameň 000 299 

šparovačka zelena
0-2 mm

0044
0044 snehovo biela šparovačka 0 1mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

snehovo biela šparovačka
0-1 mm

0045
0045 drva brizolit 0 4mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drva brizolit
0-4 mm

0046
0046 drva dolomit vapenec brizolit 0 8mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva dolomit-vapenec brizolit
0-8 mm

0047
0047 drva melafir 0 4mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drva melafir
0-4 mm

0048
0048 drva dolomit vapenec 4 8mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drva dolomit – vapenec
4-8 mm

048M
0048M vapenec 4 8mm oprava fotky 180x160 okrasný kameň 000 299

drva dolomit K.
4-8 mm 

0048V
0048V vapenec 4 8mm oprava fotky 180x160 okrasný kameň 000 299

drva dolomit D.V.
4-8 mm

0049
0049 drva dolomit 8 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drva dolomit
8-16 mm

0050
0050 drva dolomit vapenec 11 22mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva dolomit – vapenec
11-22 mm

0051
0051 drva dolomit vapenec 16 22mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drva dolomit – vapenec
16-22 mm

0052
0052 drva dolomit vapenec 10 36mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drva dolomit – vapenec
10-36 mm

 0053
0053 drva dolomit vapenec 16 32mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva dolomit – vapenec
16-32 mm

0054
0054 drva dolomit vapenec 22 90mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva dolomit – vapenec
22-90 mm

0055
0055 drva dolomit vapenec 32 63mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva dolomit – vapenec
32-63 mm

0056
0056 drva dolomit vapenec 63 125mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva dolomit – vapenec
63-125 mm

0057
0057 drva žula 63 180mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva žula
63-180 mm

0058
0058 drva A 0 32mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drva A
0-32 mm

0058D
0058D drva žula A 0 32mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva žula A
0-32 mm

0059
0059 drva vapenec 0 63mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drva vapenec
0-63 mm

0060
0060 drva dolomit vapenec 0 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva dolomit – vapenec
0-16 mm

0062
0062 drva 0 200 180x160 okrasný kameň 000 299

drva
0-200 mm

 0062
0062 drva dolomit vapenec 0 125mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva dolomit – vapenec
0-125 mm

 0064
0064 drva siva 0 4mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva siva
0-4 mm

0064B
0064B drva štrkova 2 4mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva štrkova
2-4 mm

 0070
0070 Stavebný piesok 0 1mm 180x160 okrasný kameň 000 299

stavebný piesok
0-1 mm

0071
0071 Piesok plažový biely 0 1mm 180x160 okrasný kameň 000 299

piesok plažový biely
0-1 mm

0072
0072 Piesok 0 1mm dunajský 180x160 okrasný kameň 000 299

piesok
dunajský
0-1 mm

0073
0073 farbený terariový piesok žltý 1 3mm 180x160 okrasný kameň 000 299

farbený terariový
piesok žltý
1-3 mm

0074
0074 farbený terariový piesok sivý 1 3mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

farbený terariový
piesok sivý
1-3 mm

0075
0075 farbený terariový piesok cervený 1 3mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

farbený terariový
piesok červený
1-3 mm

0076 
0076 farbený terariový piesok modrý 1 3mm 180x160 okrasný kameň 000 299

farbený terariový
piesok modrý
1-3 mm

 0077
0077 farbený terariový piesok zelený 1 3mm 180x160 okrasný kameň 000 299

farbený terariový
piesok zelený
1-3 mm

 0078
0078 farbený terariový piesok hnedý 1 3mm 180x160 okrasný kameň 000 299

farbený terariový
piesok hnedý
1-3 mm

0080
0080 kopany piesok zasypový 0 2mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

kopaný piesok
zasypový
0-2 mm

 0082
0082 Piesok pieskovec omielany 03 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299

piesok pieskovec
omielany
0,3-1,6 mm

0083
0083 Piesok kremen drvený 06 12mm 180x160 okrasný kameň 000 299

piesok kremen
drvený
0,6-1,2 mm

0090
0090 Piesok 03 14mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

piesok
0,3-1,4 mm

0091
0091 Piesok zlievarensky 03 10mm 180x160 okrasný kameň 000 299

piesok zlievarensky
0,3-1,0 mm

0092
0092 Piesok 01 1mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

piesok
0,1-1 mm

0093
0093 Piesok zlievarenský 01 14mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

piesok zlievarenský
0,1-1,4 mm

0100
0100 akvariový štrk 1 3mm 180x160 okrasný kameň 000 299

akvariový štrk
1-3 mm

 0101
0101 važsky štrk 2 4mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

važsky štrk
2-4 mm

 0102
0102 riečny valuň dunajský 4 6mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

riečny valuň dunajský
4-6 mm

0103
0103 riečny valuň dunajský 6 8mm 180x160 okrasný kameň 000 299

riečny valuň dunajský
6-8 mm

 0104
0104 riečny valuň dunajský 8 11mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

riečny valuň dunajský
8-11 mm

0105
0105 Terariovy piesok 2 5mm 180x160 okrasný kameň 000 299

terariovy piesok
2-5 mm

0107
0107 akvariový štrk 2 4mm 180x160 okrasný kameň 000 299

akvariový štrk
2-4 mm

0120
0120 drva žula 2 4mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva žula
2-4 mm

0122
0122 drva žila žltkava granpdiorit 16 32mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva žila žltkava granpdiorit
16-32 mm

0123
0123 drva žila žltkava granpdiorit 32 63mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva žila žltkava granpdiorit
32-63 mm

0125
0125 drva dolomit 2 4mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drva dolomit
2-4 mm

 0126
0126 drva dolomit 8 11mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva dolomit
8-11 mm

 0128
0128 Zelenkavý kremenec 16 32mm drva 180x160 okrasný kameň 000 299

zelenkavý kremenec drva
16-32 mm

0129
0129 Drva kremenec zelenkavý 32 63mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva kremenec zelenkavý
32-63 mm

 0130
0130 kremenec žltý 32 63mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

kremenec žltý
32-63 mm

0131
0131 drva žula švedska 8 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva žula švedska
8-16 mm

0132
0132 žula švedska 11 22mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

žula švedska
11-22 mm

0135
0135 Drva andezit hnedý 16 22mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva andezit hnedý
16-22 mm

0136
0136 Drva andezit hnedý 16 32mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva andezit hnedý
16-32 mm

0137
0137 Drva andezit hnedý 32 63mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

 drva andezit hnedý
32-63 mm

0138
0138 Drva andezit hnedý 63 125mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva andezit hnedý
63-125 mm

 0138
0138 Drva andezit bordový 4 8mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva andezit bordový
4-8 mm

 0139
0139 Drva andezit bordový 8 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drva andezit bordový
8-16 mm

0140
0140 Drva andezit bordový 16 32mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva andezit bordový
16-32 mm

 0141
0141 Drva andezit bordový 32 63mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva andezit bordový
32-63 mm

0142
0142 Drva andezit bordový 63 125mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drva andezit bordový
63-125 mm

0143
0143 drva Vapenec žltkastý 8 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva vapenec žltkastý
8-16 mm

0144
0144 drva Vapenec žltkastý 16 32mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva vapenec žltkastý
16-32 mm

0145
0145 drva Vapenec žltkastý 32 63mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drva vapenec žltkastý
32-63 mm

0146
0146 drva Vapenec žltkastý 63 90mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva vapenec žltkastý
63-90 mm

0147
0147 drva Vapenec žltkastý 63 125mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva vapenec žltkastý
63-125 mm

 0148
0148 drvený štrkopiesok dunaj 8 11mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drvený štrkopiesok dunaj
8-11 mm

 0149
0149 drva vapenec sivý 4 8mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva vapenec sivý
4-8 mm

0150
0150 drva vapenec sivý 8 22mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva vapenec sivý
8-22 mm

 0151
0151 drva vapenec sivý 22 63mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva vapenec sivý
22-63 mm

0152
0152 drva vapenec žilkový 8 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drva vapenec žilkový
8-16 mm

0153
0153 Melafir 11 22mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

melafir
11-22 mm

0154
0154 red rocky drva 16 32mm 180x160 okrasný kameň 000 299

red rocky drva
16-32 mm

0155
0155 Drva mramor pink 4 8mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drva mramor pink
4-8 mm

0156
0156 Drva nero ebano 8 11mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drva nero ebano
8-11 mm

0157
0157 Nero ebano drva 22 32mm 180x160 okrasný kameň 000 299

nero ebano drva
22-32 mm

 0158
0158 nero Ebano 35 50mm drva 180x160 okrasný kameň 000 299 

nero ebano drva
35-50 mm

 0159
0159 nero ebano 90 125mm gaabionový kamen 180x160 okrasný kameň 000 299

nero ebano gabionový kamen
90-125 mm

0160
0160 drva granodiorit žula 4 8mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva granodiorit žula
4-8 mm

 0161
0161 drva granodiorit žula 8 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva granodiorit žula
8-16 mm

0162
0162 drva granodiorit žula 16 32mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva granodiorit žula
16-32 mm

0163
0163 drva granodiorit žula 32 63mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drva granodiorit žula
32-63 mm

0164
0164 red rock drva 11 22mm 180x160 okrasný kameň 000 299

red rock drva
11-22 mm

0165
0165 drva amfibolit 4 8mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drva amfibolit
4-8 mm

0166
0166 drva amfibolit 8 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva amfibolit
8-16 mm

0167
0167 drva amfibolit 11 22mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva amfibolit
11-22 mm

 0168
0168 drva amfibolit 32 63mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drva amfibolit
32-63 mm

 0169
0169 žula LM granodiorit 16 32 180x160 okrasný kameň 000 299

žula LM granodiorit
16-32 mm

0170
0170 Mramor drva extra biely 4 8mm 180x160 okrasný kameň 000 299

mramor drva extra biely
4-8 mm

 0171
0171 Mramor drva extra biely 8 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299

mramor drva extra biely
8-16 mm

0172
0172 Mramor drva extra biely 16 32mm 180x160 okrasný kameň 000 299

mramor drva extra biely
16-32 mm

0174
0174 rosa coralo 12 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

rosa coralo
12-16 mm

0175
0175 rosa coralo 16 25mm 180x160 okrasný kameň 000 299

rosa coralo
16-25 mm

0176
0176 rosa coralo 25 40mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

rosa coralo
25-40 mm

0177
0177 rosa verona 12 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299

rosa verona
12-16 mm

0178
0178 rosa verona 16 25mm 180x160 okrasný kameň 000 299

rosa verona
16-25 mm

 0179
0179 rosa verona 25 40mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

rosa coralo
25-40 mm

 0180
0180 bianco carrara 12 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

bianco carrara
12-16 mm

0181
0181 bianco carrara 16 22mm 180x160 okrasný kameň 000 299

bianco carrara
16-22 mm

 0182
0182 giallo mori 12 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299

giallo mori
12-16 mm

0183
0183 giallo mori 16 25mm 180x160 okrasný kameň 000 299

giallo mori
16-25 mm

0184
0184 Rouge Royal 15 25mm drva 180x160 okrasný kameň 000 299 

rouge royal drva
15-25 mm

0185
0185 Rouge Royal 10 15mm 180x160 okrasný kameň 000 299

rouge royal
10-15 mm

0186
0186 drva ortorula 4 8mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva ortorula
4-8 mm

0187
0187 drva ortorula 16 32mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva ortorula
16-32 mm

0188
0188 drva ortorula 32 63 180x160 okrasný kameň 000 299

drva ortorula
32-63 mm

 0189
0189 drva ortorula 63 125mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drva ortorula
63-125 mm

 0190
0190 zeolit 5 8mm 180x160 okrasný kameň 000 299

zeolit
5-8 mm

0191
0191 zeolit 10 40mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

zeolit
10-40 mm

 0192
0192 Mramor d drva srbsko 8 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299

mramor d drva srbsko
8-16 mm

0193
0193 ryolit tufa 1 2cm 180x160 okrasný kameň 000 299 

ryolit tufa
1-2 cm

0194
0194 Andezitova štiepka hrdzavá 5 15cm 180x160 okrasný kameň 000 299 

andezitova štiepka
hrdzavá
5-15 cm

0195
0195 Čadičova Štiepka 5 15cm 180x160 okrasný kameň 000 299

čadičova
štiepka
5-15 cm

0196
0196 travertin drvený 32 90 biely 180x160 okrasný kameň 000 299

travertin drvený
biely
32-90 mm

0197
0197 oravský vapenec 32 100mm 180x160 okrasný kameň 000 299

oravský
vapenec
32-100 mm

0198
0198 drvený kamen farbený červený 8 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drvený kamen
farbený červený
8-16 mm

0199
0199 drvený kamen farbený zelený 8 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drvený kamen
farbený zelený
8-16 mm

 0200
0200 drvený kamen farbený modrý 8 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drvený kamen
farbený modrý
8-16 mm

0201
0201 tmavo červený drveny kamen farbený 8 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drvený kamen
farbený tmavo červený
8-16 mm

 0202
0202 drvený kamen farbený čierny 8 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drvený kamen
farbený čierny
8-16 mm

0203
0203 farbený drvený kamen žltý 8 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drvený kamen
farbený žltý
8-16 mm

0204
0204 drvený kamen farbený sivý 8 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drvený kamen
farbený sivý
8-16 mm

0205
0205 drvený kamen farbený hnedý 8 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drvený kamen
farbený hnedý
8-16 mm

0206
0206 drvený kamen hnedý farbený 8 11mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drvený kamen
farbený hnedý
8-11 mm

0207
0207 drvený kamen farbený sivý 8 11mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drvený kamen
farbený sivý
8-11 mm

0208
0208 kysucký vapenec 32 100mm 180x160 okrasný kameň 000 299

kysucký
vapenec
32-100 mm

 0209
0209 drva amfibolit 2 4mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drva amfibolit
2-4 mm

 0210
0210 reck rock 8 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299

reck rock
8-16 mm

0211
0211 dolomit drva vratno 16 63mm 180x160 okrasný kameň 000 299

dolomit drva vratno
16-63 mm

 0212
0212 Drva Biely kremenec 32 63mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva biely kremenec
32-63 mm

0213
0213 drevo kremenec 180x160 okrasný kameň 000 299

drevo
kremenec

0214
0214 ryolit tufa 4 8mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

ryolit tufa
4-8 mm

0215
0215 ryolit tufa 1 2cm 180x160 okrasný kameň 000 299

ryolit tufa
1-2 cm

0216
0216 ryolit tufa 4 8mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

ryolit tufa
4-8 mm

0217
0217 ryolit tufa 1 2cm 180x160 okrasný kameň 000 299

ryolit tufa
1-2 cm

0218
0218 ryolit tufa 4 8mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

ryolit tufa
4-8 mm

 0219
0219 alpin green 11 22mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

alpin green
11-22 mm

 0220
0220 Drva Artis green 8 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva artis green
8-16 mm

0221
0221 dragon eyes 1 3cm 180x160 okrasný kameň 000 299

dragon eyes
1-3 cm

 0222
0222 marone mogano drva 22 32mm 180x160 okrasný kameň 000 299

marone mogano drva
22-32 mm

0223
0223 drva ortorula 11 22mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva ortorula
11-22 mm

0224
0224 drvený štrkopiesok dunaj 4 8mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drvený štrkopiesok dunaj
4-8 mm

0225
0225 Drva mramor pink 2 4mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drva mramor pink
2-4 mm

0227
0227 česka žula 16 32mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

česka žula
16-32 mm

0228
0228 drva vapenec žilkový 16 46mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva vapenec žilkový
16-46 mm

0229
0229 drva vapenec žilkový 32 63mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drva vapenec žilkový
32-63 mm

 0230
0230 Drva kremenec 63 125mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drva kremenec
63-125 mm

 0232
0232 drva vapenec sivo biela 0 4mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

drva vapenec sivo biela
0-4 mm

0233
0233 čadič drva 2 4mm 180x160 okrasný kameň 000 299

čadič drva
2-4 mm

 0234
0234 drva dunaj 0 1mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva dunaj
0-1 mm

0235
0235 Melafir 8 11mm 180x160 okrasný kameň 000 299

melafir
8-11 mm

0236
0236 melafir 4 8mm 180x160 okrasný kameň 000 299

melafir
4-8 mm

0237
0237 Drva kremenec 8 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva kremenec
8-16 mm

0238
0238 Drva Red Marble 8 16mm 180x160 okrasný kameň 000 299

drva red marble
8-16 mm

0251
0251 riečny valuň dunajský 16 32mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

riečny valuň dunajský
16-32 mm

0252
0252 riečny valuň dunajský 11 22mm 180x160 okrasný kameň 000 299

riečny valuň dunajský
11-22 mm

 0253
0253 riečny valuň dunajský šursky 16 22mm 180x160 okrasný kameň 000 299

riečny valuň dunajský šursky
16-22 mm

 0255
0255 riečny valuň dunajský 16 90mm 180x160 okrasný kameň 000 299

riečny valuň dunajský
16-90 mm

0256
0256 riečny valuň dunajský 22 45mm 180x160 okrasný kameň 000 299

riečny valuň dunajský
22-45 mm

 0257
0257 riečny valuň dunajský 22 63mm 180x160 okrasný kameň 000 299

riečny valuň dunajský
22-63 mm

0259
0259 riečny valuň dunajský 32 63mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

riečny valuň dunajský
32-63 mm

0261
0261 riečny valuň dunajský 45 90mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

riečny valuň dunajský
45-90 mm

0262
0262 riečny valuň dunajský 90 125mm 180x160 okrasný kameň 000 299

riečny valuň dunajský
90-125 mm

0263
0263 riečny valuň dunajský 125 250mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

riečny valuň dunajský
125-250 mm

0265
0265 riečny valuň LM tatranský 22 90mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

riečny valuň LM tatranský
22-90 mm

0268
0268 tatranske gulače 50 100mm 180x160 okrasný kameň 000 299

tatranske gulače
50-100 mm

 0271
0271 dubsky gulač 180x160 okrasný kameň 000 299

dubsky
gulač

 0281
0281 riečny valuň LM tatranský 4 8mm 180x160 okrasný kameň 000 299 

riečny valuň LM tatranský
4-8 mm

0282
0282 okruhly štrk italia shumi 4 8mm 180x160 okrasný kameň 000 299

okruhly štrk italia shumi
4-8 mm

 0283
0283 tatranský gulač LM výber 32 63mm 180x160 okrasný kameň 000 299

tatranský gulač LM výber
32-63 mm

 0084
0084 piesok morský 06 17mm africký 180x160 okrasný kameň 000 299

piesok morský africký
0,6-1,7 mm